Çevre Danışmanlık Hizmetleri

2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanun doğrultusunda çıkarılan yönetmelikler kapsamında faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ya da olabilecek işletmeler çevre denetimine tabidir. 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı resmi gazetede son hali ile yürürlüğe giren Çevre İzin Lisans Yönetmeliği Ek-1 listesinde yer alan faaliyetler için işletmeler kendi bünyelerinde en az iki çevre görevlisi istihdam ederek ve çevre yönetim birimlerini kurarak ya da Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetim hizmeti alarak öncesinde Geçici Faaliyet Belgelerini sonraki 6 aylık süreçte ise Çevre İzin ve Lisanslarını almakla yükümlüdürler,  Ek-2 listesinde yer alan faaliyetler için işletmeler ise kendi bünyelerinde çevre görevlisi istihdam ederek ya da çevre yönetim hizmeti alarak Geçici Faaliyet Belgesi ardından Çevre İzin ve Lisanslarını almakla yükümlüdürler.
Geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.

Çevre Danışmanlık sektöründe doğru noktanız olan ÇİGEM ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIĞI VE MÜHENDİSLİK HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. en akılcı ve ekonomik çözümler üreterek Çevre İzin ve Lisans işlemlerini başarıyla yürütmektedir.