Çevre Eğitimi

Sanayi kuruluşlarında çevre ve atık yönetimi eğitimi Sağlık kuruluşlarında çevre ve atık yönetimi eğitimi
 
 • Çevrenin önemi ve çevre kirliliğinin sonuçları
 • Çevre kirliliğine neden olan atıklar ve çeşitleri
 • İşletmeden kaynaklanan atıklar ve çeşitleri
 • Çevre mevzuatı gereği sorumluluklar
 • Çevre Duyarlılığı Eğitimi
 • Çevre Görevlisi İç Tetkikçi Eğitimi
 • Atık Yönetimi Eğitimi
 • Hava Kirliliği Eğitimi
 • Toprak Kirliliği Eğitimi
 • Su Kirliliği Ve Deşarj Yönetimi Eğitimi
 • Kimyasallarla Çalışma Eğitimi
 • Türk Çevre Mevzuatı Eğitimi
 • Çevre Görevlileri İçin E-Çevre İzni Portalını Kullanma Eğitimi
 • Orman İzinleri İçin E-Orman Portalını Kullanma Eğitimi