Ölçüm ve Kontroller

Çevre ve Şehircilik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları nezdinde işletmelerde yapılması gerekli Çevre ve İSG ölçümleri konusunda  doğru, en kısa sürede ve etkin çözüm üretecek, ilgili Bakanlık ve kurumlardan yeterlik almış ve akreditasyona sahip firmalar ile sizler için iletişime geçerek tekliflerinizi sizlere iletelim. Hızlı çözümler arıyorsanız en doğru adresiniz ÇİGEM ÇEVRE…

Çevresel Ölçüm ve Analizler;
 • Çevresel Gürültü Ölçümü
 • Emisyon Ölçümü
 • İmisyon Ölçümü
 • Atıksu Analizleri
 • Atık yağ Analizleri
 • Atık Çamur Analizi
 • Topak Analizleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri;
 • Makinaların Periyodik Kontrolleri( Forklift, Vinç, Basınçlı Kaplar…)
 • Kişisel Maruziyet Gürültü Ölçümleri
 • Gürültü Ölçümü ve Gürültü Haritasının Hazırlanması
 • Titreşim Ölçümü
 • Isı Nem Ölçümü
 • Hava Akım Hızı Ölçümü
 • Aydınlatma Ölçümü
 • İşyeri Organik Buhar Ölçümü
 • İşyeri Aspirasyon Debi Ölçümü
 • İşyeri Gaz Buhar Ölçümü
İş Hijyeni Ölçümleri;