Atık Yönetim Planı Hazırlama

02.04.2015 tarih 29314 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında atık üreten işletmeler ürettikleri atıklara ilişkin atık yönetimi sağlamak ve endüstriyel atık yönetim planlarını hazırlatarak atık yönetim planı onayını almakla yükümlüdürler.

Atığın Yönetimi Politikası
  • Kaynağında azaltılması,
  • Özelliğine göre ayrılması,
  • Toplanması,
  • Geçici depolanması,
  • Ara depolanması,
  • Geri kazanılması,
  • Taşınması,
  • Bertarafı
  • Bertaraf işlemleri sonrası kontrolü
  • Atıkların Bakanlık Çevre Bilgi Sisteminde Bildirilmesi