Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı

Evsel ve/veya endüstriyel nitelikli atıksuyu oluşan işletmeler atıksularını doğrudan kanalizasyona deşarj edebilmeleri için bağlı bulundukları ilçe/il Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünden, Organize Sanayi Bölgeleri sınırları içerisinde kalan işletmeler ise OSB Müdürlüklerinden Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı/Deşarj İzin Belgesi/Kanal Bağlantı İzinlerini almaları gerekmektedir.

Kanalizasyon sisteminin bulunmadığı bölgelerde ise atıksularını göl, dere, deniz ya da sulama amaçlı toprak vb. ortamlara deşarj edilmesi istenmesi halinde atıksu konulu çevre izinlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden alınması zorunludur.

Atıksuyun alıcı ortam/deşarj standartlarını sağlamaması halinde işletmeler ön arıtma tesislerini kurdurarak arıtma işleminin gerçekleştirilmesinden sonra atıksularını deşarj edebilirler.