Gayrisıhhî Müessese Ruhsatı (GSMR) Alınması

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Gayrisıhhî müessese “faaliyetleri sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek işletmeler” olarak tanımlanır.
 
Sınıf Tanım Ruhsatı Veren Kurum
1.Sınıf GSM Meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden mutlaka uzakta bulundurulması gereken işyerlerini ifade eder. Büyükşehir Belediyeleri
2.Sınıf GSM Müessesenin faaliyeti gerektirdiği takdirde meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden, inceleme kurulunca teklif edilip yetkili idare tarafından uygun görülecek bir mesafede faaliyette bulunması gereken işyerlerini ifade eder. İlçe Belediyeleri
3.Sınıf GSM Meskenlerin ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte sıhhî yönden denetim altında bulundurulması gereken işyerlerini ifade eder. İlçe Belediyeleri

İş Yeri Açma ve Çalışma (Gayrisıhhî Müessese) Ruhsat başvuru evraklarınızı ÇİGEM Çevre olarak hazırlayın.