Kategori: Hizmetler 38 sonuç bulundu

Katı Atık Tesisleri Yönetim ve Proje Danışmanlığı

Katı atıkların yönetimi; atığın kaynağından başlayarak, nihai bertarafına kadar süren aşamaların süreç yönetimlerinin ve bertaraf tekniklerin, atıklar özelinde...

Yönetim Sistemleri Eğitimi

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Temel Ve İç Tetkikçi Eğitimi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Temel Ve İç Tetkikçi Eğitimi OHSAS 180...

ISO/TS 16949 Otomotiv Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi

ISO/TS 16949 Otomotiv Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi Standardı; otomotiv sektöründeki üretici ana kuruluşların ve bu kuruluşlara yedek parça üreten yan kuruluşların kalite sistemler...

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardını geliştirmiştir. Resmi adı ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri - G&#...

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kuruluşun personeline ve kendi imajına verdiği değerin esaslı bir düzendeki uygulamasıyla huzurlu çalışma ortamı s...

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Çevre Yönetim Sistemi kuruluşların çevreyle ilgili olan yasal ve gönüllülük esasına dayalı uygulamalarını düzenler, takip sistematiğini eksiksiz olarak uygulatır. Yas...

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi kuruluşların tüm süreçlerinin kuruluş içi ve dışı bağlantılarını en verimli şekilde yöneterek, karışıklıkları ve yoruma...

Atık Yönetim Planı Hazırlama

02.04.2015 tarih 29314 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında atık üreten işletmeler ürettikleri atıklara ilişkin at&...

ÇED Raporu Hazırlama

Gerçekleştirilmeyi planladığınız projelerinizde ya da mevcut faaliyetlerinizdeki kapasite artışlarınızdan önce, yapılması planlanan  proje/faaliyete ilişkin çevreye verece&...

Teknik Uygunluk Raporları

10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre izin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında lisansa tabi faaliyetler için lisans başvurusu esnasında haz&...