Kategori: Hizmetler 38 sonuç bulundu

Gayrisıhhî Müessese Ruhsatı (GSMR) Alınması

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Gayrisıhhî müessese “faaliyetleri sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel ruhsal v...

Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı

Evsel ve/veya endüstriyel nitelikli atıksuyu oluşan işletmeler atıksularını doğrudan kanalizasyona deşarj edebilmeleri için bağlı bulundukları ilçe/il Su ve Kanalizasyon İş...

Temiz Üretim Planları Hazırlama

14.12.2011 tarih ve 28142 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme Ve Kontrol Tebliği doğrultusunda kurulu kapasitesi 10 ton/gün üzer...

Arıtma Tesisi Proje Onay Dosyası Hazırlama

Arıtma Tesisi Proje Onay Belgesi 2005/5 sayılı Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Genelgesi hükümleri gereğince;  • 27 Nisan 2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış olan at...

Atıksu ve İçme Suyu Arıtma Tesisi İşletme Danışmanlığı

Alıcı ortama(dere, göl nehir, deniz, sulama amaçlı toprağa) atıksularını deşarj eden işletmelere ve eş değer nüsfusu 100.000 altı ve üstü arıtma tesisine sahip kuru...

Atıksu ve İçme Suyu Arıtma Tesisi Projelendirme

Atıksu, içme suyu ve kullanma suyu arıtma sistem dizaynları ÇİGEM ÇEVRE nin uzman mühendis kadrosu tarafından başta kaliteli yönetim prensibi göz önüne alınarak verimli, ekono...

Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması

Tesis ve faaliyetlerden kaynaklanan Sera Gazı emisyonları ile ilgili 17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Hakkındaki Yönetmelik yayımlanmıştır. Bu yön...

Karbon Ayak İzi Hesaplanması

İşletmelerde faaliyetlere bağlı oluşan ve küresel ısınmanın başlıca nedeni olan  karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonlarınızın, CO2 eşleniği cinsinden &...

Yeşil Yıldız Otel ve Yeşil Havaalanı Danışmanlığı

Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığından Turizm İşletmesi Belgesi sahibi tes...

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama(MSDS)

Kimyasal madde ve karışım üreticileri ve ithalatçıları, alt kullanıcıların ürünü güvenli bir şekilde kullanabilmeleri, olası acil durum, dökülme, kaza hallerinde, &...