Kategori: Hizmetler 38 sonuç bulundu

SEVESO Büyük Kaza Önleme Politikası(BEKRA) Danışmanlığı

Tehlikeli kimyasalları kullanan/depolayan işletme sahipleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çevrim içi uygulamalarından biri olan BEKRA Bildirim Sistemine kullanmış oldukları kimy...

Lojistik

20.03.2015 tarih ve 29301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ Kapsamında tehlikeli ve özel işleme tabi...

Atık Yönetim / Entegre Atık Yönetim Danışmanlığı

02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliğinde; Atık üreticisi “Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan ki&...

Çevre İzin Lisans Belgesi Alma

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin Lisans Yönetmeliği içerisinde E...

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli maddeler ile bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler, Miktarı...

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanun doğrultusunda çıkarılan yönetmelikler kapsamında faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ya da olabilecek işletmeler çevre denetimine tab...

Proje Tanıtım Dosyası (PTD) Hazırlama

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-2 listesinde yer alan faaliyetler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş danışmanlık firmaları taraf&...

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Danışmanlığı

Gerçekleştirilmeyi planladığınız projelerinizde ya da mevcut faaliyetlerinizdeki kapasite artışlarınızdan önce, yapılması planlanan  proje/faaliyete ilişkin çevreye verece&...