ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Çevre Yönetim Sistemi kuruluşların çevreyle ilgili olan yasal ve gönüllülük esasına dayalı uygulamalarını düzenler, takip sistematiğini eksiksiz olarak uygulatır.

  • Yasal gerekliliklerin en etkili şekilde takibinin yapılması
  • Çevre Boyutlarının değerlendirilerek, kontrol altına alınması
  • Sürekli çevresel performansını iyileştirilmesi
  • Çevresel risklere her an hazırlıklı olmak
  • Acil durumlara (yangın, patlama sel, deprem, sızıntı,vb.) hazırlıklı olmak
  • Müşterilerinin ve toplumun çevresel konulardaki beklentilerini karşılamak
  • Ulusal ve uluşlararası çalışmalarda her zaman rakiplere karşı fark yaratmak