ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi kuruluşların tüm süreçlerinin kuruluş içi ve dışı bağlantılarını en verimli şekilde yöneterek, karışıklıkları ve yoruma dayalı davranışları sağlam bir temele oturtur.
 • Müşteri memnuniyetini sağlayarak, müşteride güven duygusunu oluşturur
 • Maliyetleri denetim altına alır
 • Görünen ve görünmeyen kayıpları en aza indirir.
 • Sürekli gelişim sağlar
 • Hataları azaltır
 • Verimliliği arttırır
 • Karlılığı arttırır
 • Etkili rekabet imkanı verir
 • Çalışanların motivasyonunu arttırır.
 • Zaman ve kaynakların daha etkin kullanımına olanak verir.
 • İç ve dış müşterilerle olan iletişimini güçlendirir.
 • Küçükten büyüğe, sanayiden hizmete, kamudan özel sektöre kadar her türlü organizasyona uygulanabilir.