Karbon Ayak İzi Hesaplanması

İşletmelerde faaliyetlere bağlı oluşan ve küresel ısınmanın başlıca nedeni olan  karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonlarınızın, CO2 eşleniği cinsinden çevreye verdiği zararın sayısal olarak hesaplanıp ISO-14064’e göre raporlanmasını içeren çalışmadır.

Karbon ayak izi hesaplama aşamaları;
  • İşletmelerde belirleyeceğimiz sınırlar içinde, sera gazı emisyon kaynaklarının tespiti,
  • Tespit edilen emisyon kaynaklarına göre bir veri tabanın oluşturulması,
  • Emisyon kaynaklarından, ilgili yıla ait emisyon miktarının tespitine yönelik gerekli verilerin toplanması ve faaliyet alanlarına ve kaynak tipine göre kategorize edilmesi,
  • Toplanan emisyon verilerinin veri tabanına aktarılarak emisyon miktarlarının hesaplanması,
  • Hesaplanan emisyon verilerine dayalı ISO-14064 standardına göre tesislere ait Karbon Ayak izi raporu hazırlanması,
  • Emisyon azaltım projeleri geliştirmeye yönelik çalışmalarımız sayesinde tesislerin emisyon azaltım potansiyelinin sayısallaştırılması.
  • Tesisinizde tespit edilen emisyon azaltım projelerinin hayata geçirilmesi sağlanır.