Katı Atık Tesisleri Yönetim ve Proje Danışmanlığı

Katı atıkların yönetimi; atığın kaynağından başlayarak, nihai bertarafına kadar süren aşamaların süreç yönetimlerinin ve bertaraf tekniklerin, atıklar özelinde ayrıntılı inceleme ve analizler sonucu etkin çözümlerin ortaya çıkarılarak çevresel etkiler ve ekonomik fizibilite kriterleri eş zamanlı ve çok boyutlu değerlendirilmesiyle ortaya çıkarılan ayrıntılı yönetim şeklidir.

ÇİGEM ÇEVRE projelendirme ve tasarım hizmetlerini katı atık yönetimi alanında ki tüm mevzuat gerekliliklerine cevap verebilecek şekilde özveriyle gerçekleştirmektedir.