Lojistik

20.03.2015 tarih ve 29301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ Kapsamında tehlikeli ve özel işleme tabi atıkların tebliğde belirtilen şartları sağlayan ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden lisans almış araçlar ile taşınarak bertarafa/geri kazanıma gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca atık üreticileri tıbbi atıklar hariç olmak üzere 50 kilograma kadar olan atıklarını tek seferde lisans şartı aranmaksızın kendi araçları ile de gerikazanım/bertaraf tesislerine götürebilmektedirler. Atıkların taşınması bertarafa/gerikazanıma gönderilmesinde en sık karşılaşılan sorunlar atıkların belirlenen süre içinde tesislerden alınamamasıdır.

ÇİGEM ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIĞI VE MÜHENDİSLİK HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ve  RAYA ATIK GERİ KAZANIM SAN. VE TİC. A.Ş. nin lisanslı araçları ile atık sevkiyatlarınız ayrıcalıklı olarak gerçekleştirilir.