Madencilik

ÇİGEM ÇEVRE, madencilik faaliyetlerine başlanmadan doğru bir yatırım için gerekli olan ön çalışmaları yaparak; faaliyetlerin başından sonuna kadar tecrübe ve teknik bilgiyi kullanarak yatırımcıların projelerini mevzuatlara uygun olarak  gerçekleştirmesini sağlar.
  • Maden İşletme Projeleri
  • Orman İzinleri
  • Jeolojik, Jeoteknik ve Hidrolojik, Hidrojeolojik Etüt Raporu