OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kuruluşun personeline ve kendi imajına verdiği değerin esaslı bir düzendeki uygulamasıyla huzurlu çalışma ortamı sağlanmasını organize eder.

  • Kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına alınır.
  • Sürekli gelişme prensibi ile kuruluşları iş sağlığı ve iş güvenliği konularında gelişmeye yönlendirir.
  • Her boyuttaki, her sektördeki kuruluşun ihtiyaçlarına cevap verebilir.
  • İş kazaları, meslek hastalıkları ve işgücü kaybını azaltmak için organizasyonu sağlar
  • Kaza maliyetlerini düşürür
  • Yasal gerekliliklerin en etkili şekilde takibinin yapılmasını sağlar
  • Çalışanların motivasyonunu arttırır.
  • Davalara sebep olabilecek kaza riskini azaltır.
  • Güçlendirilmiş firma imajı kazandırır.