Patlamadan Korunma Dokümanı

 İlgili Yasa gereği;
  • Patlama risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
  • Patlamaya karşı alınan ve alınacak önlemleri
  • Patlama bölgelerini
  • Patlama risklerine karşı kullanılacak uyarı donanımını ve korunma sistemlerini
  • Sorumluluk ve yetki paylaşımlarını
 
Bilgilerini içerecek patlamadan korunma dökümanınızı ÇİGEM Çevre uzmanları olarak bizler hazırlayalım.