Teknik Uygunluk Raporları

10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre izin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında lisansa tabi faaliyetler için lisans başvurusu esnasında hazırlatılması zorunlu teknik uygunluk raporlarınızı ÇİGEM ÇEVRENİN uzman kadrosu olarak bizler hazırlayalım.

Teknik Uygunluk Raporu Konuları:
 
 • Düzenli Depolama Tesisleri İzleme Raporu Formatı 
 • ATY Teknik Uygunluk Rapor Formatı
 • Ambalaj Atığı Geri Kazanımı Teknik Uygunluk Rapor Formatı
 • Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Teknik Uygunluk Raporu Formatı
 • AEEE İşleme Tesisi
 • Atık Akü Geri Kazanımı
 • Atık Pil Geri Kazanımı
 • Atık Yağ Geri Kazanımı
 • Bitkisel Atık Yağ Kazanımı
 • Hurda - ÖTA İşleme Tesisi
 • Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanımı
 • ÖTA Geçici Depolama
 • PCB Arındırma
 • Tehlikeli Atık Geri Kazanımı
 • Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı
 • Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Teknik Uygunluk Raporu
 • Tanker Temizleme Teknik Uygunluk Raporu
 • Bitkisel Yağ Ara Depolama
 • Biyokurutma Teknik Uygunluk Raporu
 • Biyometanizasyon Teknik Uygunluk Raporu
 • Kompost Teknik Uygunluk Raporu
 • Mekanik Ayırma Teknik Uygunluk Raporu