Yangın Eğitimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin B bendi “İşverenin ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi” gerekmektedir.

Ayrıca 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelerin Yangın Güvenliği Ekiplerini oluşturması ve bunlara yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az 1 kez yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.

ÇİGEM ÇEVRE olarak işletme personellerine yangın kültürünü, yangın çıkmaması için gerekli önlemlerin alınması ve olası yangın durumlarda yapılması gerekenler , tahliye ve olası bir yangın durumunda işletmedeki mevcut ekipmanla yangına en uygun şekilde müdahale etmek konularında gerek teorik gerekse uygulamalı eğitimler vermekteyiz.