Çevre Etki Değerlendirme

Aermod Modelleme

Aermod Modelleme

ÇİGEM ÇEVRE, Çevresel Değerlendirme Raporları için gerekli hava kalitesi dağılım modellerini farklı atmosfer koşullarında, alıcı noktalara dağılımını AERMOD Program yardımıyla gerçekleştirilmektedir.
Modelleme çalışmaları hazırlanan haritalar ve detaylı modelleme ile raporlanmaktadır.
Modelleme çalışmaları ve hazırlanan raporlar Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Back to list