Endüstriyel ve Evsel Atıksu Arıtma Anahtar Teslim Projelendirme, Hizmetler, Mühendislik & Taahhüt

Atıksu Geri Kazanım Sistemleri

Atıksu Geri Kazanım Sistemleri

Membran Biyoreaktör (MBR) Sistemleri evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların iyi kalitede arıtılması ve genellikle atıksuların geri kazanılması amacıyla kullanılmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ve atıksuların geri kazanılması ihtiyacı, biyolojik atıksu arıtma sistemlerinin geliştirilerek MBR teknolojisi ile birlikte uygulandığı farklı uygulamalara dönüşmektedir. MBR Teknolojisinin kullanılması ile yüksek kalitede arıtılmış su elde edildiği gibi, tesis için gerekli alan ihtiyacı da azalmaktadır. Bu sebeple eski konvansiyonel tesislerin modernizasyonunda mevcut alan kullanılarak tesis kapasitesi rahatlıkla arttırılabilmektedir.

MBR membranları hollow fiber veya flat sheet tip olarak üretilmekte olup, MBR modülleri biyolojik arıtma reaktörlerinin içerisinde batık olarak çalışırlar. Biyolojik arıtma reaktörleri içerisinde oluşturulan yüksek aktif çamur konsantrasyonu sayesinde MBR modülleri daha verimli çalışır ve membran yüzeyinde oluşabilecek tıkanmaları engellemek amacıyla membran yüzeyinde daima bir akış sağlanır.

MBR Teknolojisine ait uygulamalar dünyada ve ülkemizde son derece hızlı artmakta olup, hassas bir sistem olması sebebiyle iyi projelendirme yapılması ve işletme koşullarına dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

MBR Sistemlerinin Kullanım Alanları :
• Evsel nitelikli atıksu geri kazanımı
• Endüstriyel nitelikli atıksu geri kazanımı
• Konvansiyonel tesislerde aynı veya daha az alanı kullanarak kapasite arttırımı
• Eski tesislerin modernizasyonu
• Arıtma Tesisi yapılacak alanın küçük olduğu tesisler
• Kuyu yada yüzey sularının içme ve kullanım suyu olarak kullanıldığı yerler
• Şebeke suyu kalitesinin uygun olmadığı yerler

MBR : Membran Biyo Reaktör Sistemi yüksek oranda BOI giderimi, gözle görülür derecede AKM ve bulanıklık giderimi sağlar. Membran biyoreaktörler (MBR), klasik aktif çamur sistemlerinin geliştirilmiş şeklidir. Biyolojik reaktörler ile membran teknolojisinin birleştirilmiş halidir. Membran biyoreaktör tipi ( MBR ) atıksu arıtma tesisleri, bir membran ultrafiltre ve aerobik biyolojik arıtma reaktörünün bileşiminden oluşan yeni bir atıksu arıtma teknolojisini kullanır. Atıksu 0,2 mikron büyüklüğünde gözenekleri olan filtre dokusundan geçirilir ve atıksuda bu büyüklüğün üzerinde bulunan tüm katı maddeler tutulurken neredeyse hiç katı madde ve mikroorganizma içermeyen atıksu geri kazanılır. Bu sebeple çıkış suyu tekrar kullanılabilir ya da sulama yapılabilir niteliktedir.

MBBR : (Hareketli Yataklı Biyo-Reaktör) sistemi özel olarak yapılandırılmış havalandırma havuzlarında veya reaktör tanklarında asılı duran özel biyofilm taşıyıcıları kullanan gelişmiş bir atıksu arıtma işlemidir. Her bir yüzer biyofilm taşıyıcılar üzerinde yetiştirilen mikrobiyolojik organizmalar tarafından emilen ve oksitlenen BOİ, KOİ, TSS ve diğer bazı kirleticilerin azaltılmasının sağlanması üzere tasarlanmıştır. MBBR sistemi mevcut tesislerde uygulanabilir. Sonuç olarak, ek tanklar olmadan tesisin kapasitesini artırmak mümkündür. Sistem azot, fosfor giderimi sağlar. Evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinde uygulanabilir. Esnek yapısı sayesinde yeni kurulacak tesisler için yer ve maliyet tasarrufu sağlar.

UF : Ultrafiltrasyon sisteminin özelliklerinin başında kimyasal herhangi bir işlem kullanmadan arıtma işlemini gerçekleştirmesi gelir. Özellikle partiküllerin temizlenmesi işlemi için tercih edilen bu sistem, ince membran teknolojisinden yararlandığı için mükemmele yakın saflıkta su arındırılmasını sağlar. Ultrafiltrasyon sistemlerinin temel amacı suda bulunan hassas tortu ve bakteri, virüs gibi mikroorganizmaların filtre edilmesidir. Birçok farklı filtrasyon yöntemi gibi ultrafiltrasyon yöntemi de özellikle sudaki partiküllerin yakalanması için kullanılır. Yüksek derecede askıda katı madde ve bulanıklığa sahip olan suların kimyasal özellikler kullanılmadan sadece fiziksel özelliklerinin değiştirildiği bu işlemde renk giderme işlemi de uygulanır. Özellikle içme suyu şişeleme tesislerinde bakteri ve virüslerin giderilmesi amacıyla yaygın olarak tercih edilen yöntemlerin başında gelir.

RO : Ters osmoz, genel olarak su için tercih edilen bir filtrasyon işlemidir. Membran teknolojisinin en kompleks halidir. RO olarak da ifade edilen ters osmoz, suyun ve çözücülerin geçmesine izin verir. Aynı zamanda düşük molekül ağırlıklı yapıdaki organik maddeler ile tuzlar konsantre halde olur. Membranlarda çapraz akış prensibi sayesinde suda bulunan tuz, ağır metal, bakteri, tortu, çözünmüş iyonlar dahil tüm safsızlıklar %95-%99,8 oranında arıtılmaktadır. Ters osmoz suda çözünmüş ve askıda kalmış pek çok kimyasal türünü ve biyolojik olanları (esas olarak bakterileri) sudan alır ve hem sanayi işlemlerde hem de içme suyu üretiminde kullanılır.

Detaylı bilgi almak için
bizimle iletişime geçebilirsiniz.

    Kişisel Verilerin Korunması kanununu okudum, kabul ediyorum.
    KVKK metnini görüntüle

    Back to list