Kimyasallar Yönetimi

Biyosidal Ürünler Ruhsatlandırma

Biyosidal Ürünler Ruhsatlandırma

Biyosidal Ürünler, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yayınlanan 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 (4.Mükerrer) sayılı “biyosidal ürünler yönetmeliği” gerekliliklerinin yerine getirmesi sonucunda Türkiye’de satışa sunulabilmektedir.

Biyosidal ürünler 4 ana grup altında sınıflandırılmıştır.

– Dezenfektanlar ve genel biyosidal ürünler

– Koruyucular

– Haşere kontrolü için kullanılan biyosidal ürünler

– Diğer biyosidal ürünler

Bu ürünler için ruhsat almak isteyen firmalar Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna yürütülen ruhsat başvuru sürecini izlemesi gerekmektedir.

Biyosidal Ürünler İle İlgili olarak;

Biyosidal Ürün Etiket, Güvenlik Bilgi Formu ve dosya içersindeki diğer belgelerin hazırlanması, teknik destek verilmesi, başvurunun takip ve sonuçlandırılması için Çigem Çevre olarak hizmet vermekteyiz.

Back to list