Kimyasallar Yönetimi

SEA Bildirimleri

SEA Bildirimleri

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA) MADDE 42 ye istinaden Ek-1 de belirtilen maddeleri piyasaya arz eden imalatçı veya ithalatçı veya imalatçı veya ithalatçı grupları 44 üncü maddede ayrıntıları verilen envantere maddenin dahil edilmesi için Bakanlık internet sayfasında yer alan formatta istenen bilgileri sunar.

01/01/2015 tarihinden itibaren piyasaya arz edilen maddeler için, piyasaya arz edilmelerini takip eden bir ay içinde birinci fıkraya uygun olarak bildirimde bulunulması gerekmektedir.

ÇİGEM ÇEVRE maddelerinizin SEA Yönetmeliği kapsamında olup olmadığını analiz ettikten sonra gerekli SEA bildirimini gerçekleştirir.

SEA Bildirim hizmetleri hakkında iletişime geçmek için lütfen tıklayınız.

Back to list