Endüstriyel ve Evsel Atıksu Arıtma Anahtar Teslim Projelendirme, Hizmetler, Mühendislik & Taahhüt

Endüstriyel ve Evsel Atıksu Arıtma Anahtar Teslim Projelendirme

Endüstriyel ve Evsel Atıksu Arıtma Anahtar Teslim Projelendirme

Atıksu, içme suyu ve kullanma suyu arıtma sistem dizaynları ÇİGEM ÇEVRE nin uzman mühendis kadrosu tarafından başta kaliteli yönetim prensibi göz önüne alınarak verimli, ekonomik ve uzun ömürlü olarak tasarımlanır. Müşterilerimizin her tür problemleri kaynağında kontrol edilerek işletmeye yönelik özel çözümler üretilir. Atıksu arıtma sistemleri evsel nitelikli ve endüstriyel nitelikli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Her iki atık su kaynağı da deşarj edilmeden önce mutlaka alıcı ortam deşarj standartlarına uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

Su kaynaklarını içme veya kullanma suyu olarak tüketebilmemiz için de bir arıtma sisteminden geçirilmelidir. Temiz su kullanım amacına göre çok değişik arıtma kademelerinde arıtılabilir. İleri arıtma yöntemleri de eklenebilir. ÇİGEM ÇEVRE müşterilerinin istekleri doğrultusunda hareket ederek onlarla birlikte en iyi, ekonomik ve verimli sistemin inşası için çalışır. Ülkemizdeki birçok su kaynağı İçme genel kullanım koşullarına uygun olmadığı için istenilen su kalitesine göre değişik arıtma kademelerinden geçirilmektedir. Firmamız ihtiyaçlarınıza uygun arıtma sistemleri dizayn ederek müşterilerine anahtar teslim çözümler üretmektedir.

ATIKSU ARITMA PROJELENDİRMESİ

Atıksu Ve içmesuyu arıtma tesislerinin tasarımına ilişkin deşarj standartlarında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği deşarj parametreleri esas alınmakla birlikte evsel ve kentsel atıksu arıtma tesislerinin teknoloji seçimi ve tasarımı, arıtma çamurlarının işlenmesi ve bertarafı ile arıtılmış atıksuların geri kazanımı ve yeniden kullanımına ilişkin olarak onaylanacak projelerin teknoloji seçimi ve tasarımında, enerji verimliliğinin dikkate alınması gerekmektedir.

Bu gerekliliği şirketimizin proje ekibi tüm proje tasarım aşamasında öncelik olarak ilke edinmiştir. Çevreye zararı minimum, ekonomik açıdan tesisin gerektirdikleri göz önüne alındığında en uygun, inşaat ve işletme kolaylığı yüksek olan projeler yapmak için gerek ofis içi ve laboratuvar çalışmalarında gerekse sahada çalışmaktadır.

 
ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

Endüstriyel atıksu arıtma sistemleri, sanayi tesislerinde gerçekleştirilen üretim faaliyetleri sonucunda oluşan atıksuların arıtılması amacı ile dizayn edilmektedir. Kimyasal arıtma ürünleri kimyasal metodlar kullanılarak fiziksel arıtma işlemleri sonrası uzaklaştırılamamış suda çözünmüş halde bulunan kirleticilerin uzaklaştırılmasını sağlayan sistemlerdir.

Bu sistemleri imalat programımız dahilin de bulunan hızlı ve yavaş karıştırma üniteleri kimyasal hazırlama ve dozlama sistemleri kimyasal arıtma proseslerinde rahatlıkla ve güvenle kullanılmaktadır. Yasal mevzuat gereği yapmamız gereken analizleri Akredite olmuş tarafımızca anlaşmalı laboratuvar firmalarına analizleri yaptırıp işletme esaslarına göre tesis personelimizi eğitimlerini titizlikle yapıp işletme ve bakım hizmetlerini tecrübeli kadromuzla sağlayarak yasal izinlerin alınmasıyla arıtma tesislerimizi en yüksek verimde çalıştırıp en düşük maliyetle inşaa edip işletiyoruz.

İnşa ettiğimiz kimyasal atıksu arıtma tesislerini gelecekte büyüyen iş hacmince de cevap verebilecek şekilde projelendiriyoruz.

Tarafımızca ARGE İçin kullandığımız laboratuvarımızda  uygun analiz sonuçlarına göre ortamında yapılan kirlilik tayinleri ile oluşturulan en iyi prototip inşa edilerek atıksu arıtma tesisi metodu seçilir. Endüstriyel nitelikli atıksuların arıtılması amacı ile dizayn edilen atıksu arıtma sistemleri, boyutları ve arıtma üniteleri; sanayi/sektör türü, üretim yöntemi, atıksu miktarı, atıksuyun kirlilik değerleri ve alıcı ortam türüne göre değişiklik göstermektedir.

EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

Evsel Atıksu; konutlardaki günlük aktiviteler sonucunda banyo, tuvalet, mutfak gibi yerlerden kaynaklanan atıksulara verilen isimdir. Evsel atıksular genellikle Biyolojik Arıtma Yöntemleri kullanılarak arıtılmaktadır. Biyolojik Arıtma Yöntemi; herhangi bir kimyasal madde kullanmaksızın atıksu içerisinde yetiştirilecek olan mikroorganizmalar sayesinde, kirliliğe sebebiyet veren maddelerin bertarafına dayanan bir arıtma şeklidir.

Biyolojik paket arıtma üniteleri, kolay montaj imkanı sağlayarak düşük enerji tüketimi ile tam otomatik olarak kurup işletmesi sağlamaktayız. Tesis genel olarak; tesis kapasitesi ve işletme koşullarına göre betonarme ya da paket olarak seçilir. Biyolojik arıtma sistemleri kaba ızgara, ince ızgara, ön arıtma haznesi, kum tutucu ve yağ tutucu, dengeleme havuzu, havalandırma havuzu, dezenfeksiyon ünitesi ve çamur susuzlaştırma ünitelerinden uygun olan prosesleri içerecek şekilde projelendirilmektedir.

Arıtılmış suyun bahçe sulamada ve/veya diğer kullanma suyu için sistemin çıkış noktasına yapılan ek ünitelerle filtrasyon, ultra filtrasyon, dezenfeksiyon ünitelerini kurup sistemi opsiyonel olarak sürdürülebilir hale getiriyoruz. Mühendislik açısından optimum “maliyet-performans” mantığı çerçevesinde, tam otomatik çalışan ve bu nedenle personel istihdamına gerek duyulmayan %100 proses memnuniyet garantisi ile anahtar teslimi tesislerimizi hizmetinize sunmaktayız.

Konutlar ve Toplu Konutlar, Cezaevleri, Askeri Birlikler, Turistik Tesisler, Fabrika ve Sanayi Kuruluşları, Yazlık Siteler ve Villalar, Mezbahaneler, Köy ve Belediyeler Dinlenme Tesisler Sosyal Tesisler Okullar, Hastaneler evsel atıksu arıtma tesisleri uygulama alanlarını içerir.

KENTSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

Orta ve büyük ölçekli yerleşim birimlerinde (şehir, ilçe, kasaba, köy vb.) oluşan evsel nitelikli atık suların arıtılması amacıyla kullanılmaktadır. Betonarme olarak tasarımı yapılan tesisler tesisin kurulacağı alana göre yer altı veya yer üstü olabilmektedir. Paket Atıksu Arıtma Tesislerimiz Ardışık Kesikli Aktif Çamur sistemine göre tasarlamış olup, doldurma, havalandırma, çökeltme ve deşarj aşamaları tek reaktör içerisinde sırayla gerçekleştirilmektedir.

Tesisler genel olarak; kentsel nüfusa ve endüstri kapasitesine göre; otomatik temizlemeli kaba ızgara, otomatik temizlemeli ince ızgara, bant konveyör, kompaktör, debi ölçüm ünitesi, kum tutucu ve yağ tutucu, terfi ünitesi, koagülasyon-flokülasyon ünitesi, biofosfor ünitesi, havalandırma havuzları, çökeltme havuzları, dağıtım yapıları, çamur yoğunlaştırma, çamur susuzlaştırma, dezenfeksiyon ünitesi ve koku giderim ünitesi gibi uygun olan prosesleri içerecek şekilde projelendirilmektedir. Tesis içerisinde bir laboratuvar ünitesi kurularak giriş ve çıkış suyu ile ilgili analizler günlük olarak yapılmasını sağlayarak tesisin optimum verimde çalışmasını sağlamaktayız.

Yasal mevzuat kapsamında tarafımızca anlaşmalı akredite laboratuvar firmalarımız ile anlaşmaya sağlayarak analizleri gerçekleştiriyoruz. Konusunda yetkin personel kadromuzla tesisin işletmesini yönetmelik kapsamında gerçekleştiriyoruz.

İÇME VE KULLANIM SUYU ARITMA SİSTEMLERİ

Genellikle orta ve büyük ölçekli yerleşim bölgelerinde içme ve kullanım suyu temin edilmesi amacıyla su kaynağının (dere, göl, nehir, baraj vb.) özelliklerine göre projelendirilen arıtma tesisleri ile istenilen kalitede arıtılmış su elde edilmektedir. Tesisin projelendirilmesinde ham su kalitesi, suyun miktarı, kaynağa uzaklığı ve mevsimsel değişiklikler dikkate alındığından uygulanacak proses adımları farklılık gösterebilmektedir.

Su kalitesine bağlı olarak tesis; ön klorlama, oksidasyon, fiziksel arıtma, kimyasal arıtma, filtrasyon, çökeltme, dezenfeksiyon ve çamur arıtma gibi proses ünitelerinden oluşmaktadır. Tesisin kurulacağı alandaki arazi eğimine göre hidrolik akışın sağlanabilmesi için cazibeli akış veya ara pompa istasyonları kullanılabilmektedir.

Diğer arıtma proseslerine göre içme ve kullanma suyu temini sağlaması ve 7/24 işletilme zorunluluğu nedeniyle doğru tasarım ve otomasyon sistemi kurularak işletme ve bakım kullanım kolaylığı sağlanmaktadır. Laboratuvar destekli ölçümler sayesinde ham su kalitesine bağlı olarak tesis daima optimum koşullarda işletilebilmektedir

Detaylı bilgi almak için
bizimle iletişime geçebilirsiniz.

    Kişisel Verilerin Korunması kanununu okudum, kabul ediyorum.
    KVKK metnini görüntüle

    Back to list