Çevre Etki Değerlendirme

ÇED İzleme Kontrol

ÇED İzleme Kontrol

17 Aralık 2009 tarih ve 27436 sayılı Yeterlik Belgesi Tebliği’nin 9. Maddesinin (4.) bendi “ÇED Olumlu Kararı verilen projelerle ilgili proje sahibi, bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlardan herhangi birine, yatırımın başlangıç ve inşaat dönemlerinde belirtilen taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini, yatırımın işletmeye geçişine kadar proje sahasına gidilerek, yerinde izleme kontrolünü yaptırmakla yükümlüdür.” hükmü yer almaktadır.

ÇED Yönetmeliği gereğince “ÇED Olumlu/ÇED Gerekli Değildir” kararı verilmiş projelerin başlangıç ve inşaat döneminde çevresel izleme yapılması yasal bir zorunluluktur. Çevresel izlemenin amacı, planlanan ve/veya taahhüt edilen çalışmaların  yerine getirilip getirilmediği kontrol etmektir.  İzleme-kontrol periyotları inceleme değerlendirme komisyonu toplantısında belirlenmekte olup ,hazırlanması gereken izleme-kontrol raporlarının sayısı buna göre değişiklik göstermektedir. Çevresel izleme-kontrol çalışmaları ÇED sürecinde Bakanlık tarafından belirlenen periyotlarda raporlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunulmaktadır. Çigem çevre olarak bu süreçte firmalara yetkilendirilmiş kuruluş olarak çed izleme hizmeti sunmaktayız.

Back to list