Mühendislik & Taahhüt

Müşterilerimizin her tür problemleri kaynağında kontrol edilerek işletmeye yönelik özel çözümler üretilir. Atıksu arıtma sistemleri evsel nitelikli ve endüstriyel nitelikli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Çevre Yönetimi

Ekonomik, idari, hukuki, politik, sosyal ve kültürel araçları kullanarak çevre unsurlarının sürdürülebilir kullanımını ve kalkınmasını sağlamak üzere yerel, ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde politika ve stratejilerin geliştirilmesidir.

Çevresel Etki Değerlendirme

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Bu süreç, kendi başına bir karar verme süreci değildir; onunla gelişen ve onu destekleyen bir süreçtir.

Kimyasallar Yönetimi

Kimyasal Yönetimi Sistemi, bir tesis içinde kimyasallar tedarik etme, saklama, kullanma ve imha etmeye ilişkin sistematik bir yaklaşımdır. Bu yöntemin kilit unsurlarından biri, fabrikada kimyasal envanterin olmasıdır.

Asbest Yönetimi

Asbest, mukavemet arttırıcı ve izolasyon malzemesi olarak birçok değişik yapı malzemesinde kullanılmış olan doğal bir silikat mineralidir. Asbest yönetiminde maddenin tespiti, risk analizi ve sökümü yapılır.

Kurumsal Sürdürülebilirlik

Kurumsal sürdürülebilirlik bir işletmenin mal ve hizmetlerini; çevresel açıdan sürdürülebilir, sosyal açıdan sorumlu ve ekonomik büyümeyi destekleyen bir şekilde sunduğu stratejilerin yer aldığı bir süreçtir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili gönderen, paketleyen vs. gerçekleştiren işletmelerin TMGD istihdam etmesi veya hizmet alması zorunludur.

İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, konuda yetkilendirilmiş idari birimler tarafından, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında bulunan işyerlerinin açılarak, çalışma yapması için verilen izindir.

Dip Tarama Çevresel Yönetim Planı

Deniz ve kıyı alanları ile nehir ağızlarında gerçekleştirilen dip tarama faaliyetlerinin çevresel yönetimi, ortaya çıkan tarama malzemelerinin faydalı kullanımı ile çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesidir.

Toprak Kirliliği

Toprak kirliliği, toprağın doğal yapısının bozularak kendinden beklenilenleri karşılayamaması hali olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı bilgi almak için
bizimle iletişime geçebilirsiniz.

    Kişisel Verilerin Korunması kanununu okudum, kabul ediyorum.
    KVKK metnini görüntüle