Dip Tarama Çevresel Yönetim Planı

DİP TARAMA ÇEVRESEL YÖNETİM PLANI

DİP TARAMA ÇEVRESEL YÖNETİM PLANI

Bu Yönetmeliğin amacı, deniz ve kıyı alanları ile nehir ağızlarında gerçekleştirilen dip tarama faaliyetlerinin çevresel yönetimi, bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan tarama malzemelerinin faydalı kullanımı ile çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde deniz ortamına boşaltılması veya bertarafına dair usul ve esasları belirlemektir.

Back to list