Atık Yönetimi, Çevre Yönetimi

Entegre Atık Yönetim Danışmanlığı

Entegre Atık Yönetim Danışmanlığı

02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliğinde;

Atık üreticisi “Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan kişi, kurum, kuruluş ve işletme ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işlem, karıştırma veya diğer işlemleri yapan herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder.” şeklinde tanımlanır. Atık üretimini en aza indirecek şekilde tedbirleri almak, atıklarını ayrı toplamak ve geçici depolamak, üretilen atıkların oluşumunu önlemek ve azaltılmasına yönelik olarak atık yönetim planlarını hazırlayarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine sunarak onay almak, atığın tehlikelilik yönünden tanımlanamaması durumunda atıklarına analiz yaptırmak ve atıklarını Bakanlığın çevrimiçi uygulamalarında bildirimini gerçekleştirme atık üreticilerinin yükümlülüklerinden bazılarıdır. Ayrıca atık üreticileri üretmiş oldukları atıkların oluşumu, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilinceye kadar olan süreç boyunca sorumludurlar.

ÇİGEM ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIĞI VE MÜHENDİSLİK HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak işletmelerde faaliyetler doğrultusunda oluşan atıklar için uygun depolama noktalarının tespitinin yapılması, gerekli atık yönetim planların hazırlanarak onayının alınmasından, lisanslı araçlar vasıtasıyla, atıkların taşınmasına bertaraf / geri kazanımına kadar atık yönetimi hizmeti danışmanlığı vermekteyiz

Detaylı bilgi almak için
bizimle iletişime geçebilirsiniz.

    Kişisel Verilerin Korunması kanununu okudum, kabul ediyorum.
    KVKK metnini görüntüle

    Back to list