Kimyasallar Yönetimi

Üçüncü Taraf Temsilcilik

Üçüncü Taraf Temsilcilik

KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (KKDİK) MADDE 5 ine istinaden; İmalatçı, ithalatçı veya ilgili olduğu durumlarda alt kullanıcı, KKDİK Yönetmeliği çerçevesindeki yükümlülüklere uyma sorumluluğu kendisine ait olmak şartıyla, diğer imalatçılar, ithalatçılar ve ilgili olduğu durumlarda alt kullanıcılarla görüşmesi de dahil olmak üzere, Birden Fazla Kayıt Ettiren Tarafından verilerin Ortak Sunulması, İzole ara maddelere ait verilerin birden fazla kayıt ettiren tarafından ortak sunulması ve kayıt ettirenler ve/veya alt kullanıcılar arasında anlaşmaya varılamayan testler için maliyetin paylaşılması hakkındaki hükümlerini yerine getirmek için veri ve maliyet paylaşımlarıyla ilgili konularda, üçüncü taraf temsilci atayabilir.

Bu durumlarda, üçüncü taraf temsilci atamış olan imalatçı, ithalatçı ya da alt kullanıcının kimliği Bakanlık tarafından diğer imalatçı, ithalatçı ve alt kullanıcılara açıklanmaz.

ÇİGEM ÇEVRE gizlilik sözleşmesiyle birlikte 3. Taraf Temsilcilik hizmetlerini yürütmektedir. Üçüncü taraf temsilcilik hizmetleri hakkında iletişime geçmek için lütfen tıklayınız.

Back to list