Hizmetler, Mühendislik & Taahhüt

Merkezi İçme Suyu Sistemleri

Merkezi İçme Suyu Sistemleri

Genellikle orta ve büyük ölçekli yerleşim bölgelerinde içme ve kullanım suyu temin edilmesi amacıyla su kaynağının (dere, göl, nehir, baraj vb.) özelliklerine göre projelendirilen arıtma tesisleri ile istenilen kalitede arıtılmış su elde edilmektedir. Tesisin projelendirilmesinde ham su kalitesi, suyun miktarı, kaynağa uzaklığı ve mevsimsel değişiklikler dikkate alındığından uygulanacak proses adımları farklılık gösterebilmektedir.

Su kalitesine bağlı olarak tesis; ön klorlama, oksidasyon, fiziksel arıtma, kimyasal arıtma, filtrasyon, çökeltme, dezenfeksiyon ve çamur arıtma gibi proses ünitelerinden oluşmaktadır. Tesisin kurulacağı alandaki arazi eğimine göre hidrolik akışın sağlanabilmesi için cazibeli akış veya ara pompa istasyonları kullanılabilmektedir.

Diğer arıtma proseslerine göre içme ve kullanma suyu temini sağlaması ve 7/24 işletilme zorunluluğu nedeniyle doğru tasarım ve otomasyon sistemi kurularak işletme ve bakım kullanım kolaylığı sağlanmaktadır. Laboratuvar destekli ölçümler sayesinde ham su kalitesine bağlı olarak tesis daima optimum koşullarda işletilebilmektedir.

Detaylı bilgi almak için
bizimle iletişime geçebilirsiniz.

    Kişisel Verilerin Korunması kanununu okudum, kabul ediyorum.
    KVKK metnini görüntüle

    Back to list