Kurumsal Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Raporu

Sürdürülebilirlik Raporu

Sürdürülebilirlik raporu, şirketlere ait projelerin ve faaliyetlerinin, çevreye, doğaya ve insan hayatına zarar vermeyen ve enerji kaynaklarının kullanımını en aza indirgemeyi hedefleyen, bu kaynakları minimum ve dengeli şekilde kullanacak yönetim sistemine sahip olduğunu belgeleyen raporlardır.

Raporlama, şirketlerin sadece çevresel sorunlardaki sorumluklarını anlamaları ve azaltmaları için değil var olan riskleri belirleyip paydaş katılım süreçlerini en iyi ve en kapsamlı şekilde yönetebilmeleri ve riskleri fırsata dönüştürmeleri için de bir araçtır. Kurumsal sürdürülebilirlik stratejileri sayesinde çevresel faktörler ve risk yönetimini şeffaf bir şekilde paylaşır ve kâr ve gelişme hedeflerine ulaşmada sağlam adımlar atabilirler.

Back to list