Çevre Etki Değerlendirme

Flora Fauna Raporu

Flora Fauna Raporu

Flora ve Fauna Çalışmaları

Çevresel Etki Değerlendirme Raporları ve Ekolojik Değerlendirme Raporlarının hazırlanması süreçlerinde hazırlanması talep edilen Flora-fauna türlerinin tespiti, sınıflandırılması, yaşama ortamlarının belirlenmesi (Beslenme veya üreme alanları), popülasyon yoğunlukları, uluslararası sözleşmelerle endemik, nadir, nesli tehlikede, tehlike dışı vb. kategorilerinin belirlenmesi, koruma altında olan türler varsa koruma taahhütleri ve alınacak önlemlerin belirtilmesi, Flora bilgilerinin TÜBİVES e uygun olarak göre belirlenmesi, Mevcut flora ve fauna yapısını içeren bilgilerin faaliyet alanı ve yakın çevresinde, dar veya geniş yayılışlı endemik, nesli tehlike kategorilerinde (IUCN’e göre ve Türkiye Kırmızı Kitabına göre) olan türlerin olup olmadığı, uluslararası sözleşmeler (Bern sözleşmesi) ve fauna incelemelerinde Merkez Av Komisyonu kararları ve eklerine göre koruma altında olan tür olup olmadığının belirlenmesi, korunması gereken türler olması durumunda koruma yöntemlerinin belirlenmesi çalışmaları uzman kadronuz tarafından yürütülmektedir.

Back to list