Toprak Kirliliği

Toprak Kirliliği

Toprak Kirliliği

Toprak kirliliği, toprağın doğal yapısının bozularak kendinden beklenilenleri karşılayamaması hali olarak tanımlanmaktadır.

Toprak kirliliğinin önlenmesi için ülkemizde 08.06.2010 Tarih ve 27605 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır.

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik, çevre ve insan sağlığını korumak amacıyla toprak kirliliğini önlemek, izlemek ve düzeltilmesini sağlamak için oluşturulmuş bir dizi düzenlemeyi içermektedir. Bu yönetmelik, toprak kirliliği ile ilgili sorumlulukları ve standartları belirlemektedir.

Toprak Kirliliği Nasıl Tespit Edilir?

 • Toprak kirliliği, kirlenmiş saha şüphesi bulunan alandan alınan yüzey toprağı, yüzey altı toprağı ve yer altı suyundan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Laboratuvarlarca alınan numunelerin analiz sonuçları neticesinde tespit edilmektedir.
 • Kirlenmiş saha şüphesi bulunan alandan alınan toprak numunesi aynı alanda bulunan fakat kirlenmemiş olan sahadan alınan referans numunesi ile karşılaştırılmaktadır.
 • ÇİGEM ÇEVRE olarak, kirlenmiş saha şüphesi bulunan alanlarda (kaza sonucu kimyasal dökülen alan, Toprak Kirliliği Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliğince belirlenen NACE kodları doğrultusunda faaliyet gösteren tesislerin bulunduğu alanlar) saha durum tespiti ölçüm ve analizleri yapılmaktadır.
 • Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri bünyesinde yürütülen süreçlerde, ilk olarak Kavramsal Saha Modelinin çıkarılması ve kirlilik yayılımının tespiti için sondaj çalışması yapılacak bölgeler belirlenmekte ve buna istinaden Saha Örnekleme ve Analiz Planı (SÖAP) hazırlanarak ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne sunulmaktadır.
 • Sunulan bu raporun onaylanmasının ardından, sahada sondaj çalışmalarına başlanmakta ve hem toprak hem de (varsa) yeraltı suyundan numuneler alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvara analize gönderilmektedir.
 • Yapılan analiz çalışmaları Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik ve Kirlenmiş Sahalar Teknik Rehberi doğrultusunda detaylı irdelenerek Saha Durum ve Risk Değerlendirme Ön Raporu ve Saha Durum ve Risk Değerlendirme Nihai Raporu hazırlanmaktadır.
 • Hazırlanan bu raporların ardından toprak kirliliği hakkında veriler elde edilmekte ve saha ya takip gerektiren saha, ya takip gerektirmeyen saha veya temizlenmesi gereken saha olarak tespit edilmektedir.
 • ÇİGEM ÇEVRE olarak, tesisiniz ve/veya çalışma alanınız, satın almayı veya satmayı planladığınız alanlar/tesisler içerisinde herhangi bir kirlilik, döküntü ve/veya İl Müdürlüğü tespiti olmaksızın firmanız tarafından Mevcut Durum Değerlendirme (İç İzleme) çalışması istenmesi halinde de Toprak Kirliliği Tespiti ve Raporlaması çalışmalarınızı yürütmekteyiz.

Toprak Kirliliği Nasıl Temizlenir?

Kirlenmiş sahaların temizlenmesi için ÇİGEM ÇEVRE olarak saha üzerinde yerinde veya saha dışında temizleme çalışmaları yapmaktayız. Toprak kirliliğinin tespiti halinde yaygın olarak kullanılan yöntem, kirlenmiş toprağın kazı yapılarak alandan taşınması ve bertarafının sağlanmasıdır. Kirlenmiş toprağın alındığı alana ise, temiz toprak ile dolgu yapılmaktadır. Kirlenmiş sahada bulunan kirli toprağın alınamaması durumunda toprağa yerinde yıkama işlemi uygulanarak temizlenmesi sağlanabilmektedir.

Yerinde uygulanan temizleme teknolojileri; toprak yıkama, toprak buhar ekstraksiyonu, ısıyla arıtım ve biyolojik arıtım, arazi dışında uygulanan arıtım teknolojileri ise; toprak yıkama, kimyasal ekstraksiyon, piroliz, ısıl desorpsiyon ve kompostlaştırma yöntemleridir.

ÇİGEM ÇEVRE VE İŞ GÜV. TEKN. DAN. VE MÜH. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak Türkiye’de Toprak Kirliliği konusunda T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş bir firmayız. Yetki belgemize ulaşmak için tıklayınız.

Detaylı bilgi almak için
bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  Kişisel Verilerin Korunması kanununu okudum, kabul ediyorum.
  KVKK metnini görüntüle

  Back to list

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir