Çevre Etki Değerlendirme

Doğaya Yeniden Kazandırma

Doğaya Yeniden Kazandırma

17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin EK-I ve EK-II listeleri dışında yer alan madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide yapılan kazıları içeren projelerin faaliyet sahipleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunmak üzere, Doğaya Yeniden Kazandırma Planını hazırlamakla yükümlüdürler. İlgili yönetmelik gereği “Doğaya Yeniden Kazandırma Planı” (DYKP) ÇED Yeterlilik Belgesi almış firmalar tarafından hazırlanmalıdır.

Çİgem çevre olarak alanında uzman personellerimizle  doğaya yeniden kazandırma projelerini hazırlamaktayız.

Back to list