Kurumsal Sürdürülebilirlik

Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplanması

Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplanması

İşletmelerde faaliyetlere bağlı oluşan ve küresel ısınmanın başlıca nedeni olan  karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonlarınızın, CO2 eşleniği cinsinden çevreye verdiği zararın sayısal olarak hesaplanıp ISO-14064’e göre raporlanmasını içeren çalışmadır.

Karbon ayak izi hesaplama aşamaları;

1. İşletmelerde belirleyeceğimiz sınırlar içinde, sera gazı emisyon kaynaklarının tespiti,

2. Tespit edilen emisyon kaynaklarına göre bir veri tabanın oluşturulması,

3. Emisyon kaynaklarından, ilgili yıla ait emisyon miktarının tespitine yönelik gerekli verilerin toplanması ve faaliyet alanlarına ve kaynak tipine göre kategorize edilmesi,

4. Toplanan emisyon verilerinin veri tabanına aktarılarak emisyon miktarlarının hesaplanması,

5. Hesaplanan emisyon verilerine dayalı ISO-14064 standardına göre tesislere ait Karbon Ayak izi raporu hazırlanması,

6. Emisyon azaltım projeleri geliştirmeye yönelik çalışmalarımız sayesinde tesislerin emisyon azaltım potansiyelinin sayısallaştırılması.

7. Tesisinizde tespit edilen emisyon azaltım projelerinin hayata geçirilmesi sağlanır.

Back to list