Kurumsal Sürdürülebilirlik

Su Ayak İzi Hesaplanması

Su Ayak İzi Hesaplanması

Su ayak izi, insanlar tarafından tüketime bağlı olarak su kullanım kapsamını gösterir. Bir bireyin, topluluğun veya işletmenin su ayak izi, birey veya topluluk tarafından tüketilen veya işletme tarafından üretilen mal ve hizmetleri üretmek için kullanılan toplam tatlı su hacmi olarak tanımlanır. Su kullanımı, birim zamanda tüketilen (buharlaştırılan) ve/veya kirlenen su hacmi olarak ölçülür. Su ayak izi herhangi bir iyi tanımlı tüketici grubu (örn., Birey, aile, köy, şehir, il, eyalet veya ulus) veya üreticiler (örn. kamu kuruluşu, özel girişim veya ekonomik sektör) için tek bir süreç (pirinç yetiştirme gibi) veya herhangi bir ürün veya hizmet için de hesaplanabilir.

Bir işletmenin su ayak izi, ‘kurumsal su ayak izi’, bir işletmeyi yürütmek ve desteklemek için doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan toplam tatlı su hacmi olarak tanımlanır. İşletme çıktılarının kullanımıyla ilişkilendirilecek toplam su kullanımı hacmidir. Bir işletmenin su ayak izi, üretim/imalat veya destek faaliyetleri için kullanılan su ve üreticinin tedarik zincirindeki dolaylı su kullanımından oluşur.

Çigem Çevre olarak uzman birimimiz tarafından tüm bu hesaplamalar ve raporlamalar itinayla yapılmaktadır.

Back to list