Asbest Yönetimi

Asbest Free Raporlarının Hazırlanması

Asbest Free Raporlarının Hazırlanması

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik ile Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında bakım, onarım, tadilat ve yıkım çalışması yapılacak olan tüm yapılarda asbest kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Yapılacak olan ‘Asbest Envanter Raporu’ çalışmasında alınan numuneler neticesinde asbestli malzemeye rastlanmaması durumunda hazırlamış olduğumuz ‘Asbest Envanter Raporu ve Asbest Free Raporu’ sonrasında yıkım aşamasına geçilebilmektedir.

Yapılacak olan çalışmada asbestli malzemelere rastlanması durumunda ise Asbest Söküm Uzmanlarımız ve Asbest Söküm Çalışanlarımız ile ‘Asbest Söküm Çalışması’ yapılır, oluşan atıklar sızdırmaz şekilde paketlenerek lisanslı araçlar ile bertaraf için lisanslı firmalara gönderilir. Sonrasında ‘Asbest Söküm Raporu ve Asbest Free Raporu’ hazırlanır ve yapının asbestten temizlendiği belgelenerek yıkım işlemine geçilir

Back to list