Atık Yönetimi, Çevre Yönetimi

Sıfır Atık Danışmanlığı

Sıfır Atık

Resmî Gazetede 12.07.2019 tarihinde 30829 numarasıyla yayınlanan Sıfır Atık Yönetmeliği’nde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinin danışmanlık hizmetiyle sağlanmasına Sıfır Atık Danışmanlığı denilir.

Sıfır atık danışmanlığı ile Sıfır Atık Yönetim sisteminin kurulması, izlenmesi ve sıfır atık belgesinin alınması sağlanır.
Çigem çevre olarak sıfır atık sistemi kurulması amacıyla, , Mevcut durumun tespiti, İhtiyaçların analizi, Eğitim ve Bilinçlendirme faaliyetleri, İzleme, Kayıtların tutulması ve denetimlerin yapılması ve iyileştirme faaliyetleriyle hizmet vermekteyiz.

 

 

 

SIFIR ATIK BELGESİ alması gereken kuruluşlar;

 

MAHALLİ İDARELER İÇİN UYGULAMA TAKVİMİ 

GRUP  SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİNE GEÇMESİ GEREKENLER  TARİH 
1. Grup  · 250.000 ve üzeri nüfusa sahip Büyükşehir İlçe Belediyeleri 31.12.2020
2. Grup  · 250.000 altında nüfusa sahip Büyükşehir İlçe Belediyeleri

· Büyükşehirler dışındaki il merkez ilçe belediyeleri

· Belediye birlikleri

31.12.2021
3. Grup  · Büyükşehirler dışındaki, il merkez ilçe belediyeleri dışındaki belediyeler

· İl özel idareleri kontrolündeki mücavir alan dışı yerler

31.12.2022

BİNA VE YERLEŞKELER İÇİN UYGULAMA TAKVİMİ 

GRUP  SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİNE GEÇMESİGEREKENLER  TARİH 
1. Grup  · Kamu kurum ve kuruluşları 01.06.2020
2. Grup  • OSB’ler

• Havalimanları

• Limanlar

• 100 ve üzeri ofis/büro kapasiteli iş merkezleri

• 5.000 m² üzeri AVM’ler

• ÇED EK-1 Kapsamındakiler

• 250 ve üzeri öğrencisi olan yurt ve okullar

• 100 oda ve üzeri konaklama kapasiteli işletmeler

• 100 yatak ve üzeri kapasiteli sağlık kuruluşları

• Akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesisleri

• 300 konut ve üzeri siteler

• Zincir marketler

31.12.2020
3. Grup  • 20 – 99 ofis/büro kapasiteli iş merkezleri

• 1.000 – 4.999 m² arası alana sahip AVM’ler

• Tren ve otobüs terminalleri

• ÇED EK-2 Kapsamındakiler

• 50 – 249 kişi arası öğrencisi olan yurt ve okullar

• 50 – 99 arası oda konaklama kapasiteli işletmeler

• 50 – 99 arası yatak kapasiteli sağlık kuruluşları

31.12.2021
4. Grup  • 1.000 m²’den az alana sahip AVM’ler

• 50’den az öğrencisi olan yurt ve okullar

• 50’den az oda konaklama kapasiteli işletmeler

• 50’den az yatak kapasiteli sağlık kuruluşları

Çigem çevre; başta sanayi olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına sıfır atık danışmanlığı hususunda  uzman ve tecrübeli çevre mühendisleriyle hizmet vermektedir.

Detaylı bilgi almak için
bizimle iletişime geçebilirsiniz.

    Kişisel Verilerin Korunması kanununu okudum, kabul ediyorum.
    KVKK metnini görüntüle

    Back to list