Kurumsal Sürdürülebilirlik

Temiz Üretim Planları

Temiz Üretim Planları

14.12.2011 tarih ve 28142 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme Ve Kontrol Tebliği doğrultusunda kurulu kapasitesi 10 ton/gün üzerinde olan yıkama, ağartma, merserizasyon, haşıllama, baskı, haşıl sökme ve benzeri ön işlem, boyama ve son işlemlerinin gerçekleştirildiği tekstil tesisleri temiz üretim planlarını hazırlatarak onay almakla yükümlüdürler.

ÇİGEM ÇEVRE olarak işletmelere  tekstil sektörü faaliyetlerinin çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine, çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanması için üretim sırasında suya, havaya ve toprağa verilecek her türlü emisyon, deşarj ve atıkların kontrolü ile hammadde ve enerjinin etkin kullanımına ve temiz üretim teknolojilerinin kullanımına ilişkin çözüm ortaklığı sunuyoruz.

Back to list