Çevre Etki Değerlendirme

Hidrojeolojik Rapor

Hidrojeolojik Rapor

Hidrojeolojik Etüt Raporlarının Hazırlanması

Çevresel Etki Değerlendirme Raporlarının hazırlanması aşamasında talep edilen proje alanı ve etki alanı içerisindeki yer altı ve yüzeysel su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımının belirlenmesi, faaliyet alanına mesafeleri ve debilerinin tespiti, tespit edilen kaynakların özellikleri, hangi kaynağı besledikleri vb. hakkında gerekli çalışmaların yapılması, proje alanı ve etki alanı içerisinde yer alan dere, akarsu, göl, baraj vb. özellikle içme ve kullanma suyu temin edilen yüzeysel su kaynaklarına olan mesafelerinin ayrı ayrı belirtilmesi ve debileri, bu kaynakların özellikleri, hangi kaynağı besledikleri vb. hakkında gerekli çalışmalar yapılarak ve faaliyetin bu ekosisteme etkilerinin değerlendirilmesi (Sulak Alanlar Yönetmeliği kapsamında) alınacak önlemlerin belirtilenmesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Back to list