Çevre Etki Değerlendirme

Ekosistem Değerlendirme Raporu

Ekosistem Değerlendirme Raporu

Ekosistem özelliğinin olumsuz yönde etkilenmesi ihtimali olan yatırım projelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ulusal ve Uluslar arası Finans Kuruluşları tarafından hazırlanması istenmektedir. Eko Sitem Değerlendirme Raporu, ÇED işlemleri aşamasında istenmektedir. Rapor içeriğinde  yörede bulunan hassas türlerin tespiti, korunma şekilleri, en az kayıpla faaliyetin işletmeye alınması ve işletme aşamasında ekosistemin korunması için alınacak önlemlerin belirtilmesi gerekmektedir.

ÇİGEM ÇEVRE; Uzman kadrosu ve üniversitelerde yer alan akademisyenler ile birlikte “Ekosistem Değerlendirme Raporlarını” hazırlar.

Back to list