Kurumsal Sürdürülebilirlik

Sera Gazı Emisyonu Hesabı

Sera Gazı Emisyonu Hesabı

Tesis ve faaliyetlerden kaynaklanan Sera Gazı emisyonları ile ilgili 17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Hakkındaki Yönetmelik yayımlanmıştır. Bu yönetmelik Ek-1 listesi kapsamında bulunan tesisler 22.07.2014 Tarih ve 29068 Sayılı Sera Gazı emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkındaki Tebliğ’de belirlenen usül ve esaslara göre Sera Gazı İzleme Planı hazırlayarak bakanlıktan onay almakla ve sera gazı emisyonlarını bu izleme planı çerçevesinde izleyerek her yıl Emisyon Raporu hazırlamakla ayükümlüdürler.

Bu sayede ulusal sera gazı emisyonlarının önemli bir kısmını teşkil eden elektrik ve buhar üretimi, çimento, demir-çelik, seramik, kireç, kâğıt ve cam üretimi gibi sektörlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının tesis seviyesinde izlenmesi sağlanacaktır.

ÇİGEM ÇEVRE, Sera Gazı envanterinin çıkarılması, hesaplanması ve raporlanması işlemlerini özveri ile yürütmektedir.

Back to list