İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, konuda yetkilendirilmiş idari birimler tarafından, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında bulunan işyerlerinin açılarak, çalışma yapması için verilen izindir.

Yönetmelik kapsamında istenen belgelerin başvuruları tarafımızca gerçekleştilmekte, rapor ve projelerin alınması sağlanmaktadır.

Bu alandaki hizmetlerimizin bir kısmı aşağıdaki gibidir.

  1. İtfaiye Raporu
  2. Kapasite Raporu
  3. Makine Yerleşim ve Elektrik Tesisat Projesi
  4. Periyodik Kontrol & Ölçüm Muayene Raporları