Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği amacı , deniz ve kıyı alanları ile nehir ağızlarında gerçekleştirilen dip tarama faaliyetlerinin çevresel yönetimi, bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan tarama malzemelerinin faydalı kullanımı ile çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde deniz ortamına boşaltılması veya bertarafına dair usul ve esasları belirlemektir.

ÇİGEM ÇEVRE olarak, 14.01.2020 Tarih ve 31008 Sayılı Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği Çevre Görevlisi Eğitimi başarı ile tamamlayan uzman kadromuz ile dip tarama çevresel yönetim planının hazırlanması ve onay alınması konularında faaliyet göstermekteyiz.

Çevresel yönetimi planı onayı sonrasında dip tarama faaliyeti sonucu oluşan malzemenin boşaltıldığı deniz alanında oluşabilecek değişikliklerin tespiti amacıyla izleme raporları şirketimiz bünyesinde hazırlanmaktadır.